Oblasti pružanja usluga

PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJA pruža sve svoje usluge svim pravnim i fizičkim licima, iz svih sektora privrede kao i nevladinog sektora.

DELATNOSTI:
- Proizvodnja
- Trgovina
- Poljoprivreda
- Građevinarstvo
- Saobraćaj
- Ugostiteljstvo i turizam
- Izdavaštvo i štampa
- Lizing
- Prikazivanje filmova
- Špedicija

PRIVREDNA DRUŠTVA:
- Domaća i strana preduzeća
- Javna preduzeća
- Ovlašćeni distributeri
- Generalni zastupnici

FINANSIJSKE ORGANIZCIJE:
- Banke
- Brokersko dilerska društva
- Kompanije za osiguranje

NEPROFITNI SEKTOR:
- Nevladine organizacije
- Fondovi
- Političke organizacije
- Zavodi i komore
- Budžetski korisnici

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
svetlana@psr.rs
011/ 30 20 538,
ivan@psr.rs
011/ 30 20 725,
ivanc@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: office@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705