Kadrovi

PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA je otpočeo poslovanje sa samo tri zaposlena licencirana ovlašćena revizora. Danas je u PRIVREDNOM SAVETNIKU - REVIZIJI zaposleno 6 iskusnih licenciranih ovlašćenih revizora i više revizora i konsultanata. Snaga ove kuće je u njenim zaposlenima, koji poseduju znanje i iskustvo da reše sve probleme koji stoje na putu uspešnog poslovanja i razvoja klijenata. Jačanje partnerskog odnosa sa klijentima, razvoj timskog duha kod zaposlenih i stalno unapređenje njihovih znanja, trasirali su put ka uspehu ovog privrednog društva.

SVETLANA BJELICA, licencirani ovlašćeni revizor
Direktor društva
phone: + 381 11 30 20 562
e-mail: svetlana@psr.rs

IVAN TRIFKOVIĆ, licencirani ovlašćeni revizor
Direktor društva
phone: + 381 11 30 20 538
e-mail: ivan@psr.rs

IVAN ĆIROVIĆ, licencirani ovlašćeni revizor
Direktor društva
phone: + 381 11 30 20 725
e-mail: ivanc@psr.rs

ZORAN KOMARICA, licencirani ovlašćeni revizor
phone: + 381 11 30 20 732
e-mail: zoran@psr.rs

MARKO RAJOVIĆ, licencirani ovlašćeni revizor
phone: + 381 11 30 20 603
e-mail: markor@psr.rs

BOJANA ĐORĐEVIĆ, licencirani ovlašćeni revizor
phone: + 381 11 30 20 603
e-mail: bojana@psr.rs

 


Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
svetlana@psr.rs
011/ 30 20 538,
ivan@psr.rs
011/ 30 20 725,
ivanc@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: office@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705