Računovodstveni konsalting i analize

PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA ima veliko iskustvo u pružanju sledećih usluga:

  • - Obračuni dugoročnih rezervisanja za zaposlene za otpremnine i
    jubilarne nagrade, u skladu sa MRS 19, odnosno Odeljkom 28 MSFI za MSP
  • - Postupci sa revalorizacionim rezervama
  • - Tumačenja i primene MRS, MSFI, MSFI za MSP i Pravilnika o načinu priznavanja, vrednovanja i prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
  • - Savetovanja prilikom knjiženja poslovnih promena
  • - Pomoć prilikom konsolidovanja finansijskih izveštaja
  • - Druge računovodstvene usluge

acc cons & analysis

 

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
svetlana@psr.rs
011/ 30 20 538,
ivan@psr.rs
011/ 30 20 725,
ivanc@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: office@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705