O nama

Privredno društvo za reviziju PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA, osnovano je 30.07.1998. godine i jedno je od vodećih preduzeća za pružanje usluga revizije, finansijskog i poreskog konsaltinga u Srbiji. Jedan od osnivača je i eminentno domaće izdavačko preduzeće iz oblasti finansijskog i računovodstvenog konsaltinga, Privredni Savetnik DOO, Beograd.

U skladu sa odredbama važećeg Zakona o reviziji, PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA član je Komore ovlašćenih revizora i upisan je u Registar preduzeća za reviziju koji vodi Komora.

Na osnovu Rešenja Ministarstva finansija Republike Srbije, PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA ima dozvolu za obavljanje poslova revizije. Takođe, PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA upisan je na Listu pravnih lica koja mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja javnih društava, na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA ima Ovlašćenje Republičkog ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju za obavljanje poslova procene vrednosti kapitala velikih, srednjih i malih privrednih društava.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA poseduje Sertifikat za reviziju statističkih podataka sajamskih manifestacija, koji je izdat od strane UFI-a (Međunarodnog Udruženja Sajamske Industrije).

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
svetlana@psr.rs
011/ 30 20 538,
ivan@psr.rs
011/ 30 20 725,
ivanc@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: office@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705