Procene vrednosti kapitala i imovine

Privredno društvo za reviziju PRIVREDNI SAVETNIK REVIZIJAima Ovlašćenje Republičkog ministarstva za ekonomsku i vlasničku transformaciju iz 1998. godine, za obavljanje procene vrednosti kapitala

- Velikih
- Srednjih
- Malih preduzeća


 

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
fikret@psr.rs;
011/ 30 20 614,
svetlana@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: branka@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705