Finansijska planiranja, analize i konsalting

PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA ima veliko iskustvo u pružanju sledećih usluga:

  • - Poslovni (biznis) planovi
  • - Analize poslovanja
  • - Analize i potvrde o ulaganjima
  • - Due diligence
  • - Mišljenja o izvodljivosti planova reorganizacije i restrukturiranja
  • - Izrada planova reorganizacije
  • - Ocene boniteta
  • - Konsalting prilikom vršenja statusnih promena i transformacija
  • - Izrada deobnih bilansa i bilansa spajanja i pripajanja

 

Web Mail

Izaberi jezik


Privredno društvo za reviziju
"PRIVREDNI SAVETNIK - REVIZIJA"

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Adresa:
Kneginje Zorke 96,11000 Beograd


Direktori:
011/ 30 20 562,
fikret@psr.rs;
011/ 30 20 614,
svetlana@psr.rs

Sekretarijat
tel: + 381 11 30 20 724
e-mail: branka@psr.rs
Računovodstvo,
tel: + 381 11 30 20 620
e-mail: emnija@psr.rs


Telefaks: 011/ 30 20 686
Website:www.psr.rs
PIB: 100290705